Oferta

  • diagnoza logopedyczna,
  • terapia wad wymowy,
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy (ORM),
  • profilaktyka logopedyczna,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • przygotowanie do nauki szkolnej,
  • terapia ręki,
  • zajęcia wspierające dzieci z dysleksją, dysortografią, dysgrafią.